109 Standard Electrode (Half-Cell) Potentials

Half-Reaction E° (V)
[latex]{\text{Ag}}^{+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }\rightarrow\text{ Ag}[/latex] +0.7996
[latex]{\text{AgCl + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Ag + Cl}}^{-}[/latex] +0.22233
[latex]{\left[\text{Ag}{\left(\text{CN}\right)}_{\text{2}}\right]}^{-}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Ag +}{\text{ 2CN}}^{-}[/latex] –0.31
[latex]{\text{Ag}}_{\text{2}}{\text{CrO}}_{\text{4}}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ 2Ag + CrO}}_{\text{4}}{}^{2-}[/latex] +0.45
[latex]{\left[\text{Ag}{\left({\text{NH}}_{\text{3}}\right)}_{\text{2}}\right]}^{+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Ag + 2NH}}_{\text{3}}[/latex] +0.373
[latex]{\left[\text{Ag}{\left({\text{S}}_{\text{2}}{\text{O}}_{\text{3}}\right)}_{\text{2}}\right]}^{3+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Ag + 2S}}_{\text{2}}{\text{O}}_{\text{3}}{}^{2-}[/latex] +0.017
[latex]{\left[{\text{AlF}}_{\text{6}}\right]}^{3-}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Al + 6F}}^{-}[/latex] –2.07
[latex]{\text{Al}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Al}[/latex] –1.662
[latex]{\text{Am}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Am}[/latex] –2.048
[latex]{\text{Au}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Au}[/latex] +1.498
[latex]{\text{Au}}^{+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Au}[/latex] +1.692
[latex]{\text{Ba}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Ba}[/latex] –2.912
[latex]{\text{Be}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Be}[/latex] –1.847
[latex]{\text{Br}}_{\text{2}}\left(aq\right){+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ 2Br}}^{-}[/latex] +1.0873
[latex]{\text{Ca}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Ca}[/latex] –2.868
[latex]{\text{Ce}}^{\text{3}}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Ce}[/latex] –2.483
[latex]{\text{Ce}}^{\text{4+}}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Ce}}^{3+}[/latex] +1.61
[latex]{\text{Cd}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Cd}[/latex] –0.4030
[latex]{\left[\text{Cd}{\left(\text{CN}\right)}_{\text{4}}\right]}^{2-}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Cd + 4CN}}^{-}[/latex] –1.09
[latex]{\left[\text{Cd}{\left({\text{NH}}_{\text{3}}\right)}_{\text{4}}\right]}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Cd + 4NH}}_{\text{3}}[/latex] –0.61
[latex]{\text{CdS + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Cd + }{\text{S}}^{2-}[/latex] –1.17
[latex]{\text{Cl}}_{\text{2}}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ 2Cl}}^{-}[/latex] +1.35827
[latex]{\text{ClO}}_{4}{}^{-}{\text{ + H}}_{\text{2}}{\text{O + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ ClO}}_{\text{3}}^{-}{\text{ + 2OH}}^{-}[/latex] +0.36
[latex]{\text{ClO}}_{3}{}^{-}{\text{ + H}}_{\text{2}}\text{O +}{\text{ 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ ClO}}_{\text{2}}^{-}{\text{ + 2OH}}^{-}[/latex] +0.33
[latex]{\text{ClO}}_{2}{}^{-}{\text{ + H}}_{\text{2}}{\text{O + 2e}}^{-}{\rightarrow}{\text{ ClO}}^{-}{\text{ + 2OH}}^{-}[/latex] +0.66
[latex]{\text{ClO}}^{-}{\text{ + H}}_{\text{2}}\text{O +}{\text{ 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Cl}}^{-}{\text{ + 2OH}}^{-}[/latex] +0.89
[latex]{\text{ClO}}_{4}{}^{-}+2{\text{H}}^{+}{+2\text{e}}^{-}{\rightarrow}{\text{ ClO}}_{\text{3}}^{-}{\text{ + H}}_{\text{2}}\text{O}[/latex] +1.189
[latex]{\text{ClO}}_{3}{}^{-}+3{\text{H}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ HClO}}_{\text{2}}\text{ +}{\text{ H}}_{\text{2}}\text{O}[/latex] +1.21
[latex]\text{HClO}+{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\rightarrow{\text{Cl}}^{-}+{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +1.482
[latex]\text{HClO}+{\text{H}}^{+}+{\text{e}}^{-}\rightarrow\frac{1}{2}{\text{Cl}}_{2}+{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +1.611
[latex]{\text{HClO}}_{\text{2}}+2{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\rightarrow\text{HClO}+{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +1.628
[latex]{\text{Co}}^{3+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Co}}^{+}\text{ }\left({\text{2 mol // H}}_{\text{2}}{\text{SO}}_{\text{4}}\right)[/latex] +1.83
[latex]{\text{Co}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Co}[/latex] –0.28
[latex]{\left[\text{Co}{\left({\text{NH}}_{\text{3}}\right)}_{\text{6}}\right]}^{3+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ }{\left[\text{Co}{\left({\text{NH}}_{\text{3}}\right)}_{\text{6}}\right]}^{+}[/latex] +0.1
[latex]\text{Co}{\left(\text{OH}\right)}_{\text{3}}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Co}{\left(\text{OH}\right)}_{\text{2}}{\text{ + OH}}^{-}[/latex] +0.17
[latex]{\text{Cr}}^{\text{3}}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Cr}[/latex] –0.744
[latex]{\text{Cr}}^{3+}\text{ + }{\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Cr}}^{+}[/latex] –0.407
[latex]{\text{Cr}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Cr}[/latex] –0.913
[latex]{\left[\text{Cu}{\left(\text{CN}\right)}_{\text{2}}\right]}^{-}{\text{ + e}}^{-}{\rightarrow}\text{ Cu +}{\text{ 2CN}}^{-}[/latex] –0.43
[latex]{\text{CrO}}_{4}{}^{2-}{\text{ + 4H}}_{\text{2}}{\text{O + 3e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Cr(OH)}}_{\text{3}}{\text{ + 5OH}}^{-}[/latex] –0.13
[latex]{\text{Cr}}_{2}{\text{O}}_{7}{}^{2-}+14{\text{H}}^{+}+6{\text{e}}^{-}\rightarrow 2{\text{Cr}}^{3+}+7{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +1.232
[latex]{\left[\text{Cr}{\left(\text{OH}\right)}_{\text{4}}\right]}^{-}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Cr + 4OH}}^{-}[/latex] –1.2
[latex]\text{Cr}{\left(\text{OH}\right)}_{\text{3}}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Cr + 3OH}}^{-}[/latex] –1.48
[latex]{\text{Cu}}^{+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Cu}}^{+}[/latex] +0.153
[latex]{\text{Cu}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Cu}[/latex] +0.34
[latex]{\text{Cu}}^{+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Cu}[/latex] +0.521
[latex]{\text{F}}_{\text{2}}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ 2F}}^{-}[/latex] +2.866
[latex]{\text{Fe}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Fe}[/latex] –0.447
[latex]{\text{Fe}}^{3+}\text{ +}{\text{ e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Fe}}^{+}[/latex] +0.771
[latex]{\left[\text{Fe}{\left(\text{CN}\right)}_{\text{6}}\right]}^{\text{3- }}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ }{\left[\text{Fe}{\left(\text{CN}\right)}_{\text{6}}\right]}^{\text{4-}}[/latex] +0.36
[latex]\text{Fe}{\left(\text{OH}\right)}_{\text{2}}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Fe + 2OH}}^{-}[/latex] –0.88
[latex]{\text{FeS + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Fe + S}}^{2-}[/latex] –1.01
[latex]{\text{Ga}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Ga}[/latex] –0.549
[latex]{\text{Gd}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Gd}[/latex] –2.279
[latex]\frac{\text{1}}{\text{2}}{\text{H}}_{\text{2}}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ H}}^{-}[/latex] –2.23
[latex]{\text{2H}}_{\text{2}}{\text{O + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ H}}_{\text{2}}{\text{ + 2OH}}^{-}[/latex] –0.8277
[latex]{\text{H}}_{2}{\text{O}}_{2}+2{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\rightarrow 2{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +1.776
[latex]2{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\rightarrow{\text{H}}_{2}[/latex] 0.00
[latex]{\text{HO}}_{2}{}^{-}{\text{ + H}}_{\text{2}}{\text{O + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ 3OH}}^{-}[/latex] +0.878
[latex]{\text{Hf}}^{\text{4+}}{+4\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Hf}[/latex] –1.55
[latex]{\text{Hg}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Hg}[/latex] +0.851
[latex]{\text{2Hg}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Hg}}_{\text{2}}^{+}[/latex] +0.92
[latex]{\text{Hg}}_{2}{}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ 2Hg}[/latex] +0.7973
[latex]{\left[{\text{HgBr}}_{\text{4}}\right]}^{2-}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Hg + 4Br}}^{-}[/latex] +0.21
[latex]{\text{Hg}}_{\text{2}}{\text{Cl}}_{\text{2}}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ 2Hg + 2Cl}}^{-}[/latex] +0.26808
[latex]{\left[\text{Hg}{\left(\text{CN}\right)}_{\text{4}}\right]}^{2-}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Hg + 4CN}}^{-}[/latex] –0.37
[latex]{\left[{\text{HgI}}_{\text{4}}\right]}^{2-}{+2\text{e}}^{-}{\rightarrow}\text{ Hg + }{\text{4I}}^{-}[/latex] –0.04
[latex]{\text{HgS + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Hg + S}}^{2-}[/latex] –0.70
[latex]{\text{I}}_{\text{2}}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ 2I}}^{-}[/latex] +0.5355
[latex]{\text{In}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ In}[/latex] –0.3382
[latex]{\text{K}}^{+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ K}[/latex] –2.931
[latex]{\text{La}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ La}[/latex] –2.52
[latex]{\text{Li}}^{+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Li}[/latex] –3.04
[latex]{\text{Lu}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Lu}[/latex] –2.28
[latex]{\text{Mg}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Mg}[/latex] –2.372
[latex]{\text{Mn}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Mn}[/latex] –1.185
[latex]{\text{MnO}}_{\text{2}}{\text{ + 2H}}_{\text{2}}{\text{O + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Mn}{\left(\text{OH}\right)}_{\text{2}}{\text{ + 2OH}}^{-}[/latex] –0.05
[latex]{\text{MnO}}_{4}{}^{-}{\text{ + 2H}}_{\text{2}}{\text{O + 3e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ MnO}}_{\text{2}}{\text{ + 4OH}}^{-}[/latex] +0.558
[latex]{\text{MnO}}_{2}+4{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\rightarrow{\text{Mn}}^{2+}+2{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +1.23
[latex]{\text{MnO}}_{4}{}^{-}+8{\text{H}}^{+}+5{\text{e}}^{-}\rightarrow{\text{Mn}}^{2+}+4{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +1.507
[latex]{\text{Na}}^{+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Na}[/latex] –2.71
[latex]{\text{Nd}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Nd}[/latex] –2.323
[latex]{\text{Ni}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Ni}[/latex] –0.257
[latex]{\left[\text{Ni}{\left({\text{NH}}_{\text{3}}\right)}_{\text{6}}\right]}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Ni + 6NH}}_{\text{3}}[/latex] –0.49
[latex]{\text{NiO}}_{2}+4{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\rightarrow{\text{Ni}}^{2+}+2{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +1.593
[latex]{\text{NiO}}_{\text{2}}{\text{ + 2H}}_{\text{2}}{\text{O + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Ni}{\left(\text{OH}\right)}_{\text{2}}{\text{ + 2OH}}^{-}[/latex] +0.49
[latex]{\text{NiS + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Ni + S}}^{2-}[/latex] +0.76
[latex]{\text{NO}}_{3}{}^{-}+4{\text{H}}^{+}+3{\text{e}}^{-}\rightarrow\text{NO}+2{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +0.957
[latex]{\text{NO}}_{3}{}^{-}+3{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\rightarrow{\text{HNO}}_{\text{2}}+{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +0.92
[latex]{\text{NO}}_{3}{}^{-}{\text{ + H}}_{\text{2}}{\text{O + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ NO}}_{\text{2}}^{-}{\text{ + 2OH}}^{-}[/latex] +0.10
[latex]{\text{Np}}^{\text{3}}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Np}[/latex] –1.856
[latex]{\text{O}}_{\text{2}}{\text{ + 2H}}_{\text{2}}\text{O + }{\text{4e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ 4OH}}^{-}[/latex] +0.401
[latex]{\text{O}}_{2}+2{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\rightarrow{\text{H}}_{2}{\text{O}}_{2}[/latex] +0.695
[latex]{\text{O}}_{2}+4{\text{H}}^{+}+4{\text{e}}^{-}\rightarrow 2{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +1.229
[latex]{\text{Pb}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Pb}[/latex] –0.1262
[latex]{\text{PbO}}_{2}+{\text{SO}}_{4}{}^{2-}+4{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\rightarrow{\text{PbSO}}_{4}+2{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +1.69
[latex]{\text{PbS + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Pb +}{\text{ S}}^{2-}[/latex] –0.95
[latex]{\text{PbSO}}_{\text{4}}\text{ +}{\text{ 2e}}^{-}{\rightarrow}{\text{ Pb + SO}}_{\text{4}}^{2-}[/latex] –0.3505
[latex]{\text{Pd}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Pd}[/latex] +0.987
[latex]{\left[{\text{PdCl}}_{\text{4}}\right]}^{2-}{+2\text{e}}^{-}{\rightarrow}\text{ Pd +}{\text{ 4Cl}}^{-}[/latex] +0.591
[latex]{\text{Pt}}^{+}\text{ +}{\text{ 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Pt }[/latex] +1.20
[latex]{\left[{\text{PtBr}}_{\text{4}}\right]}^{2-}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Pt + 4Br}}^{-}[/latex] +0.58
[latex]{\left[{\text{PtCl}}_{\text{4}}\right]}^{2-}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Pt + 4Cl}}^{-}[/latex] +0.755
[latex]{\left[{\text{PtCl}}_{\text{6}}\right]}^{2-}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ }{\left[{\text{PtCl}}_{\text{4}}\right]}^{2-}{\text{ + 2Cl}}^{-}[/latex] +0.68
[latex]{\text{Pu}}^{\text{3}}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Pu}[/latex] –2.03
[latex]{\text{Ra}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Ra}[/latex] –2.92
[latex]{\text{Rb}}^{+}{\text{ + e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Rb}[/latex] –2.98
[latex]{\left[{\text{RhCl}}_{\text{6}}\right]}^{3-}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Rh + 6Cl}}^{-}[/latex] +0.44
[latex]{\text{S + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ S}}^{2-}[/latex] –0.47627
[latex]\text{S}+2{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\rightarrow{\text{H}}_{2}\text{S}[/latex] +0.142
[latex]{\text{Sc}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Sc}[/latex] –2.09
[latex]\text{Se}+2{\text{H}}^{+}+2{\text{e}}^{-}\rightarrow{\text{H}}_{2}\text{Se}[/latex] –0.399
[latex]{\left[{\text{SiF}}_{\text{6}}\right]}^{2-}{+4\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Si + 6F}}^{-}[/latex] –1.2
[latex]{\text{SiO}}_{3}{}^{2-}\text{ +}{\text{ 3H}}_{\text{2}}{\text{O + 4e}}^{-}{\rightarrow}{\text{ Si + 6OH}}^{-}[/latex] –1.697
[latex]{\text{SiO}}_{2}+4{\text{H}}^{+}+4{\text{e}}^{-}\rightarrow\text{Si}+2{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] –0.86
[latex]{\text{Sm}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Sm}[/latex] –2.304
[latex]{\text{Sn}}^{\text{4+}}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Sn}}^{+}[/latex] +0.151
[latex]{\text{Sn}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Sn}[/latex] –0.1375
[latex]{\left[{\text{SnF}}_{\text{6}}\right]}^{2-}{+4\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Sn + 6F}}^{-}[/latex] –0.25
[latex]{\text{SnS + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Sn + S}}^{2-}[/latex] –0.94
[latex]{\text{Sr}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Sr}[/latex] –2.89
[latex]{\text{TeO}}_{2}+4{\text{H}}^{+}+4{\text{e}}^{-}\rightarrow\text{Te}+2{\text{H}}_{2}\text{O}[/latex] +0.593
[latex]{\text{Th}}^{\text{4+}}{+4\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Th}[/latex] –1.90
[latex]{\text{Ti}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Ti}[/latex] –1.630
[latex]{\text{U}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ U}[/latex] –1.79
[latex]{\text{V}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ V }[/latex] –1.19
[latex]{\text{Y}}^{3+}{+3\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Y}[/latex] –2.37
[latex]{\text{Zn}}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Zn}[/latex] –0.7618
[latex]{\left[\text{Zn}{\left(\text{CN}\right)}_{\text{4}}\right]}^{2-}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Zn + 4CN}}^{-}[/latex] –1.26
[latex]{\left[\text{Zn}{\left({\text{NH}}_{\text{3}}\right)}_{\text{4}}\right]}^{+}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Zn + 4NH}}_{\text{3}}[/latex] –1.04
[latex]\text{Zn}{\left(\text{OH}\right)}_{\text{2}}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Zn + 2OH}}^{-}[/latex] –1.245
[latex]{\left[\text{Zn}{\left(\text{OH}\right)}_{\text{4}}\right]}^{\text{2}}{+2\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}{\text{ Zn + 4OH}}^{-}[/latex] –1.199
[latex]{\text{ZnS + 2e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Zn + }{\text{S}}^{2-}[/latex] –1.40
[latex]{\text{Zr}}^{\text{4}}{+4\text{e}}^{-}\text{ }{\rightarrow}\text{ Zr}[/latex] –1.539

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

General Chemistry - Lecture & Lab Copyright © by Lumen Learning is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book